Tổng hợp các quy định, luật liên quan đến Hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử đang dần được áp dụng rộng rãi và trở thành một phương pháp tối ưu trong giao dịch điện tử. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người còn băn khoăn về tính pháp lý của loại Hợp đồng này. Trong khuôn khổ bài viết này EFY Việt Nam sẽ đưa tổng…

Hợp đồng điện tử có chuyển đổi ra văn bản giấy được không?

Sau khi ký kết hợp đồng điện tử, mặc dù hợp đồng đã được lưu trữ trên hệ thống, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn sẽ có nhu cầu chuyển đổi thành hợp đồng giấy. Chính vì thế, câu hỏi: Hợp đồng điện tử có chuyển đổi ra văn bản giấy được không là thắc mắc…

Truy cập Web app Web App

THANH TOÁN