Sản Phẩm Khác

Ngoài AM-eContract, Chúng tôi hiện tại còn cung cấp phần mềm kế toán AMnote và phần mềm hóa đơn điện tử AM-Einvoice nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng với các tính năng chính:

Phần mềm kế toán AMnote

  • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo thuế GTGT
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  • Theo dõi Tài sản cố định, chi phí trích trước
  • Theo dõi kho
Xem Thêm

Phần mềm hóa đơn điện tử AM-Einvoice

  • Khởi tạo, lập và tra cứu hóa đơn điện tử mọi lúc, mọi nơi
  • Phần mềm được sử dụng đa ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Việt)
  • Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn qua phần mềm: Lập hóa đơn, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ, điều chỉnh chiết khấu, ….
  • Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi
  • Lưu trữ, tra cứu hóa đơn miễn phí trong thời gian 10 năm
Xem Thêm