Bảng Giá

AMe-100

Gói 100 Hợp Đồng
900.000đ
Mua Ngay

AMe-200

Gói 200 Hợp Đồng
1.750.000đ
Mua Ngay

AMe-300

Gói 300 Hợp Đồng
2.550.000đ
Mua Ngay

AMe-500

Gói 500 Hợp Đồng
4.000.000đ
Mua Ngay

AMe-1,000

Gói 1,000 Hợp Đồng
7.000.000đ
Mua Ngay

AMe-2,000

Gói 2,000 Hợp Đồng
12.000.000đ
Mua Ngay

AMe-Max

Gói trên 5,000 Hợp Đồng
5.000đ/ Hợp Đồng
Mua Ngay

Phí khởi tạo ban đầu: 1.000.000đ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

  • Giảm 20% phí khởi tạo ban đầu với khách hàng đăng ký mới
  • Tặng ngay 1 tháng sử dụng không giới hạn số lượng

Ngôn ngữ

Việt – Anh – Hàn
50USD/ Tháng
Mua Ngay

Ngôn ngữ

Việt – Anh
40USD/ Tháng
Mua Ngay

Ngôn ngữ

Việt
30USD/ Tháng
Mua Ngay

Phí khởi tạo ban đầu: 1.000.000đ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

  • Giảm 50% phí hàng tháng
  • Giảm 20% phí khởi tạo ban đầu với khách hàng đăng ký mới
  • Tặng ngay 1 tháng sử dụng không giới hạn số lượng