Hợp Đồng Điện Tử

CHỨC NĂNG CHÍNH

Hợp Đồng Điện Tử

AM-eContract là giải pháp số hoá quy trình ký kết hợp đồng, đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý và kỹ thuật về Hợp đồng điện tử tại Việt Nam.

Người dùng có thể sử dụng bất kỳ chữ ký số của bất kỳ nhà cung cấp nào cũng có thể tiến hành giao kết hợp đồng điện tử trên nền tảng
AM-eContract. Doanh nghiệp không mất chi phí in ấn, chuyển phát, lưu trữ hợp đồng, loại trừ rủi ro thất lạc hợp đồng.

  • Hỗ trợ tạo hợp đồng và upload hợp đồng
  • Thay đổi phương thức ký kết truyền thống, xây dựng doanh nghiệp chuyển đổi số
  • Quản lý và gửi hợp đồng cho khách hàng qua gmail
  • Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi
  • Quản lý người dùng

QUY TRÌNH TẠO VÀ KÝ HỢP ĐỒNG