Thông Báo

Tổng hợp các quy định, luật liên quan đến Hợp đồng điện tử
Tháng Mười Một 14, 2020
Hợp đồng điện tử đang dần được áp dụng rộng rãi và trở thành một phương pháp tối ưu trong giao dịch điện tử. Tuy...
Đọc Thêm
Hợp đồng điện tử có chuyển đổi ra văn bản giấy được không?
Tháng Mười Một 14, 2020
Sau khi ký kết hợp đồng điện tử, mặc dù hợp đồng đã được lưu trữ trên hệ thống, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn sẽ...
Đọc Thêm
Truy cập Web app Web App

THANH TOÁN