Phần Mềm Hóa Đơn

PHẦN MỀM HÓA ĐƠN

Phần mềm hóa đơn điện tử
AM-Einvoice

Phần mềm được Cục CNTT – Tổng Cục Thuế tư vấn xây dựng, được cấp Chứng nhận quyền tác giả số 4310/2019/QTG ngày 24/07/2019

Được quản lý và lưu trữ dữ liệu bằng phương thức online, hỗ trợ đa ngôn ngữ Việt – Anh – Hàn với ngôn ngữ lập trình trên nền tảng tương thích với hầu hết máy tính.

Server hoạt động 24/7, dữ liệu được backup liên tục, có server dự phòng hoạt động song song, server đuợc bảo mật thông tin với công nghệ tiên tiến nhất, đem lại tốc độ truy cập cao.

Tìm hiểu thêm